e-Kako | Homepage
Kako se boje raspoređuju u dugi?

Kako se boje raspoređuju u dugi?

Mi obično za dnevnu svjetlost kažemo da je “bijela” i nazivamo je bijelom ili Sunčevom svjetlosti. Ta svjetlost je, međutim, mješavina svih boja. Kad Sunčeva svjetlost padne na rub ogledala ili na stranicu staklene prizme, ili na površinu mjehurića od sapunice, u toj svjetlosti vidimo boje.

Kad Sunčeva svjetlost uđe u kapljicu vode, ona se u njoj rastavlja isto tako kao kada padne na staklenu prizmu. Tako u samoj vodenoj kapljici vidimo razne boje koje idu od jednog njena kraja do drugog. Jedan dio te obojene svjetlosti odbija se u kapljici i iznova iz nje izlazi.
Bijela svjetlost se razlaže na različite valne dužine, što ih mi vidimo kao crvenu, narančastu, žutu, zelenu, plavu i ljubičastu boju.

Te valne dužine stvaraju snop usporednih pruga, tako da svaka boja postupno prelazi u iduću. Ta je spona nazvana “spektar”. U njemu je crvena boja uvijek na početku, a plava i ljubičasta na kraju. Taj raspored nastaje uslijed različitih valnih dužina tih boja.

Dugine boje su boje spektra. Zapravo, duga je veliki polukružni spektar koji je nastao rastavljanjem Sunčeve svjetlosti.

Svjetlost izlazi iz kapljice pod raznim kutovima, ovisno o boji. I kad se pogleda na ove boje u dugi, vidi se da su one tako raspoređene da se crvena boja nalazi na vrhu, a ljubičasta na dnu dugina spektra.

Duga se može vidjeti samo kad istodobno pada kiša i sije Sunce i kad se promatrač nađe između te dvije pojave. Naime, promatrač treba biti između Sunca i kišnih kapi i to tako da mu se Sunce nalazi iza leđa. Sunce, promatračevo oko i središte dugina luka su u pravoj liniji.

Similar Articles

Kako nastaje sjena?

Kako nastaje sjena? 1

Sjena je površina na koju ne pada niti jedna zraka svjetlosti, a nastaje kao posljedica

Kako se upotrebljava vakuum?

Kako se upotrebljava vakuum? 0

Iako nas zrak posvuda okružuje, ne možemo ga vidjeti, omirisati niti okusiti. Možemo ga osjetiti

Kako vidimo boje?

Kako vidimo boje? 0

Boja je osobina predmeta koju čovjek percipira svojim očima (vidom) kad je predmet izložen svjetlu. Boje

Kako objasniti magnetizam?

Kako objasniti magnetizam? 0

Najobičniji primjer magnetizma su prirodni i trajni magneti koji privlače predmete od željeza. To je samo

Kako nastaje nuklearna energija?

Kako nastaje nuklearna energija? 0

Atom pomalo nalikuje na Sunčev sustav u malome, s jezgrom u sredini i česticama -

Nema komentara

Nema komentara još!

Nitko još nije ostavio komentar na članak!

Napiši komentar

Odgovori